SvaX 2019

Ett strå vassare!

Foto: Christer Henriksson

Svar Analys maj 2019
Johan Gustafsson, Lund - 2019-06-03 18:51

Maj månad bjöd på några överraskningar i fågelvärlden för Svalövs kommun. Vädret var inte som förra årets soliga och varma majmånad utan ganska växlande temperaturer och en del nederbörd. 

På artportalen rapporterades 131 taxa varav en var nordlig gulärla som ju är en ras så totalt 130 arter. Detta kan jämföras med 2018 då det rapporterades hela 146 arter. Vi börjar med att titta på vilka arter som sågs i maj i fjol men saknas i år:

 • Prutgås. Den här befinner sig  just nu på sträck norrut – och sträcker ofta på natten så det kan vara idé att spana mot himlen i skymningen efter de stora böjande linjer deras flockar bildar. (De vitkindade har tillstörsta delen redan försvunnit norrut nu)
 • Bläsgås. Ganska förvånande att den sågs i maj i fjol!
 • Bläsand. Har också normalt flyttat sig norrut i maj.
 • Skäggdopping. Har ju ingen fast stam i kommunen så det är bara enstaka rapoorter under våren och hösten…
 • Svarthalsad dopping. Efter tre år med häckning i Bokholmen saknas rapporter i år. Det är en skulkig art som kan gömma sig väl bland sävruggarna så vi fortsätter att spana. Tyvärr verkar skrattmåsarna ha övergett häcklokalen vi Bokholmen sent i maj och där är nu märkvärdigt tyst. Den svarthalsade vill helst ha skyddet av en skrattmåskoloni för att häcka.
 • Vit stork. Verkar inte som vi får någon häckning i kommunen av denna art i år heller.
 • Ängshök. Ingen lycklig skådare har lyckats upptäcka någon flyttare i år.
 • Större strandpipare. Det har varit ont om vadare under vårsträcket och flera arter sakans i år som syns. Min uppfattning är att även de som rapporterats som grönbena, rödbena, drillsnäppa… har varit fåtaliga. Kommunen har aldrig varit en vadarmagnet men det är slående skillnad mot i fjol.
 • Brushane
 • Mosnäppa.
 • Svartsnäppa.
 • Gluttsnäppa.
 • Dubbelbeckasin. Ingen lycklig skådare för denna fjällhäckare i år.
 • Dvärgmås. I fjol hade vi besök under några dagar vid Bokholmen av denna charmiga lilla mås men inte i år.
 • Svarttärna. Inte heller denna lilla trevliga art dök i år upp vid Bokholmen.
 • Havstrut. Skall ju hålla sig vid havet så här års!
 • Jorduggla. Var tog de vägen?
 • Mindre hackspett. Häckade i fjol i Svenstorp. Kan säkert finnas häckningar på åsen där ingen vandrat…
 • Sommargylling. Tyvärr är den ju långt från årsviss i kommunen. Kan säkert fortfarande dyka upp! Lyssna!
 • Talltita. Ej rapporterad men finns ju garanterat på åsen.
 • Trastsångare. Förra året dök kommunens andra fynd upp i Bokholmen och sjöng en kort stund. Ingen upprepning hittills i år men den flyttar fortfarande….

 

Om vi går över till det som är positivt för årets majmånad så är det ju bl a två nya arter för kommunen. (Vi hade ju redan fått in svarthuvad mås tidigare i vår!): 

 • Kustlabbgjorde ett kort besök vid Bulls måse den 11/5. Detta är ju en art som är starkt knuten till havskuster och skärgårdar men sträcker ibland över land. Den här gången var det en ljus morf som lugnt och stilla visade upp sig. Art nr 243 i kommunen.
 • Skräntärna.Också detta en art som är knuten till havsmiljöer men ibland besöker den sjöar också i inlandet. Den 20/5 flög ett exemplar av denna, världens största, tärna några varv runt Bokholmen. Art nr 244 i kommunen.

 

Andra trevliga fynd under maj 2019:

 • Kornknarr. Missades helt i maj 2018 men i år har flera rapporter om spelande hanar på olika lokaler i kommunen kommit. Det är ju en svår art att få med eftersom den kräver att man ger sig ut och lyssnar på natten. Minst 4 hanar har hörts  men antagligen finns det fler för den som vill ge sig ut…
 • Vaktel har hörts på två platser i kommunen. Samma resonemang gäller ju här som för kornknarren.
 • Mindre strandpipare. Två ex har varit stationära på Prästafäladen och spelflykt har noterats. Får vi se ungar i sommar?
 • Storspov.Kommunfågeln som saknats som säkert konstaterad häckfågel de senaste åren har i år häckat på minst en lokal där de nu springer små ungar i pappans sällskap.
 • Sparvuggla.En ropande individ finns rapporterad från skogen söder om Bokholmen den 23/5. 20 fynd finns sedan tidigare i kommunen men inget från maj månad. Den har inte återfunnits men det vore ju kul om någon kunde hitta den igen. Det är lite sent för ropande och häckande sparvuggla i slutet av maj…
 • Göktyta.Flera individer har ropat på olika lokaler i kommunen och besök i bohål har noterats. Nu får vi kanske snart höra tiggande ungar?
 • Mindre flugsnappare.En rapport finns om sjungande hane på Söderåsen. Det finns gott om lämpliga miljöer för denna art på åsen. Lyssna gärna in er på den speciella sången och ut och jaga! Den har ju häckat i kommunen!

 

 

Svarthakad buskskvätta. I april hade vi många observationer på hygget sydväst om Bokholmen med sjungande hane och parning. Tyvärr finns ingen rapport efter den 30/4! Antagligen har de övergivit lokalen men har vi tur har de ruvat och hållit sig stilla. Att titta efter vuxna fåglar med föda i näbben kan alltså fortfarande vara en idé. Samtidigt kan man ju spana efter häckande göktytor och gräshoppsångare.

 

Mitt intryck är att många tropikflyttare är sena i år. Det har varit oroligt i vädret, inte bara i Sverige utan hela Europa. Först de sista dagarna ha det t ex börjat dyka upp ordentligt med törnskator. Det finns alltså all anledning att fortsätta spana. Det kan man ju göra ändå för det händer mycket i fågelvärlden just nu och Svalövs kommun har en hel del pärlor! Vi ses därute! 

Mattias Olsson, Landskrona - 2019-06-03 21:10

Tack för rapporten Johan! Intressant läsning som vanligt. Trist att Bokholmen blivit av med skrattmåsarna och svarthalsad dopping. Hoppas att det bara är en tillfällig svacka i år. Kul med två nya kommunarter, därtill två oväntade arter. Hade för övrigt två vuxna storspovar ute vid Vittskövle 1170 idag. Här har jag sett storpov flera ggr under våren och troligtvis har de häckat även här. De gick runt och varnade på åkern när jag stannade bilen. Kunde inte se några ungar men de kan mkt väl ha gömt sig i grödan.