LuX 2019

Alltid ett vakande öga och öra

Foto: Christer Henriksson

Vad händer med träden utanför Silvåkrabäckens mynning?
Björn Abelson, Lund - 2019-04-02 18:40

I måndags så la jag och Hans Källander märke till att någon stod och sågade av grenar en bit upp på några av träden på holmen utanför Silvåkrabäckens mynning. 

 

Gissar och hoppas att det är ett forskningsprojekt...

Vet någon i denna grupp vad grenkapningen (ännu ingen hel trädkapning) går ut på?

MVH

Björn Abelson

Håkan Wittzell, Lund - 2019-04-08 22:05

Menar Du skarvholmen utanför Silvåkratornet? Någon har surrat fast avsågade grenar horisontellt i toppen på ett av buskträden, så att de ska tjäna som underlag för ett stort bo. Jag antar att de vill locka fiskgjusarna att bygga där, men jag undrar om boet inte också hade behövt stöd från några uppstickande grova grenar.

Patrik Sandgren, Lund - 2019-04-09 20:53

Fiskgjuse? Gillar de att häcka helt offentligt (?!); tycks väl utsatt lokal.

Håkan Wittzell, Lund - 2019-04-10 22:16

Vad skulle det annars vara? Havsörn och ägretthäger är inte troligt och vem skulle vilja ha skarvbon där? Fast är det för fiskgjusarna så hade det nog varit bättre om de hade satt upp 3-4 höga styltor som var hopbundna någon meter under toppen så att de bildade en korg som vid Håslövs ängar. Och så några hundra meter längre bort. Kunde ha varit trevligt att följa från tornet.

Patrik Sandgren, Lund - 2019-04-12 23:08

Köper inte gjuse rakt av. Dr Roine kan kanske reda ut begreppen.

Håkan Wittzell, Lund - 2019-04-12 23:49

Den ende som kan reda ut den bakomliggande tanken är väl den som har surrat fast grenar i toppen så att de bildar en liten plattform. Vem är det som lägger ut flottarna för tärnor utanför gömslet?