LoX 2019

Foto: Christer Henriksson

Upptäckartävlingen
Lars Nilsson, Lomma - 2019-03-01 13:30

Berglärka 3 poäng tackCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-03-23 11:34

5 poäng till Lippe för dagens Svarthakde BuskskvättaCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-03-24 18:18

Lite poäng till Ingemar för dagens BK samt Gröngöling

Ingemar Andell, Lund - 2019-03-24 19:02

Tackar! Cool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-03-29 21:55

3 Poäng till Lippe för Gröngöling 28 MarsCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-04-07 12:27

Rödspov 3 poäng tackCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-04-11 19:01

Ägretthäger 3 poäng tackCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-04-11 19:02

Ger även poäng till Lippe för svarthake dopping i Kustdammen samt 3 poäng till Lillvik för dagens SpetsbergsgåsCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-04-12 12:02

3 poäng till Kristian för dagens Svathuvade måsCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-04-16 17:38

3 poäng till Kristian för gårdagens TobisgrisslaCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-04-17 16:18

3 poäng till Olof för dagens BKCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-04-21 13:41

3 poäng till Lars och Martin för dagens BlåhakeCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-04-24 13:13

Ringtrast 3 poäng samt Rödhalsad gås 5 poäng tackCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-04-25 19:20

Svarthuvad mås 3 poäng tackCool

Och även 3 poäng till Lippe för Svarthuvad mås

Lars Nilsson, Lomma - 2019-04-26 19:20

3 poäng till Ingemar för ÄgretthägerCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-04-29 17:39

3 Poäng till Kristian för GöktytaCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-04-30 19:00

Gröngöling 3 poäng samt Svarthakad Buskskvätta 5 poäng tackCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-05-05 17:01

3 poäng till Ingemar för dagens ÄngshökCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-05-14 13:28

Rapphöna 3 poäng tackCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-05-16 16:07

5 Poäng till Olof för dagens TurturduvaCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-05-19 15:00

3 poäng till Olof för NattskärraCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-05-19 15:01

Svarthakad Buskskvätta 5 poäng tackCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-05-21 23:42

Spetsbergs gås 3 poäng tackCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-05-21 23:43

5 poäng till Martin för TrastsångareCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-05-31 19:06

Trastsångare 5 poäng tackCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-06-01 18:34

Vitstork 3 poäng tackCool

Lars Nilsson, Lomma - 2019-06-02 21:38

Sommargylling 3 poäng tackCool