SvaX 2019

Ett strå vassare!

Foto: Christer Henriksson

Svar analys november
Johan Gustafsson, Lund - 2018-12-06 11:54

Svax Analys november 2018

November har varit en ganska händelsefattig månad när det gäller fåglar i kommunen. 80 arter finns rapporterade och inget i artlistan sticker ut särskilt mycket. Som vanligt saknas det en del arter som garanterat funnits i kommunen men i trakter som vi besöker för lite. T ex finns inte svartmes och talltita i månadens lista.

Fortfarande är det torrt för årstiden och sjöar och dammar är fortfarande långt från normala vattenstånd även om det långsamt stiger. Skulle behövas lite mer nederbörd!

Det finns nu en del ”vinterfåglar” i kommunen t ex varfåglar, snösparvar, vinterhämplingar på flera ställen. (Den första strömstaren är noterad men först in i december!)Samtidigt har det långt in i november funnits arter som oftast betraktas som flyttfåglar. Numera är ju forsärla ofta kvar i Skåne och har setts flera gånger vid bl a Gissleberga i november. Den brandkronade kungsfågeln som ökat markant förefaller vara mer av en flyttfågel i Sverige än den vanliga kungsfågeln men också den har noterats i november vid Bokholmen.

En riktigt sen rödstjärt noterades den 5/11 i Svenstorp.

Mer om höstens fenologi tänker jag försöka få till i nästa månadsrapport.