microbirding.se

KarlX 2019

Plötsligt händer det!

Foto: Christer Henriksson

Skådarlokaler
Mats Svensson, Karlshamn - 2018-05-16 21:46
En av Karlshamns bästa skådarlokaler verkar vara i Runes trädgård.
Tommy Petersson, Karlshamn - 2018-05-17 07:56

- absolut och grattis dessutom! Såg den aktuella flocken själv utan kikare. Får jag kryssa gåsen då?