BåX 2018

Toppen av Skåne! ...och grunden till Halland.

Foto: Christer Henriksson

Brandkronade
Martin Gierow, Lund och Vasalt - 2018-04-15 18:01

Efter mycket traskande uppe på Hallandsåsen det senaste året hittade jag äntligen en sjungande brandkronad kungsfågel idag. Lite svårt att beskriva exakt var, men ett försök: Kör upp på åsen förbi cafe Killeröd och parkera där man kommer till ett T-kors. Ta sen grusvägen som i principgår rakt österut in på skjutfältet. Precis före backkrönet sjöng den och var irriterad på 1-2 vanliga kungsfåglar. Troligen hörde jag en till längre västerut, men den sjöng i så fall bara en gång så den får passera som osäker. Är det någon i vårt lilla Båx som är inblandad i den inventering som KOF har skrivit om på sin hemsida?

Mats Ljunggren, Glimminge pl. - 2018-04-19 21:02

Din beskrivning är mycket informativ, tycker jag. Förstår precis var du hittade den brandkronade. Inventeringen av brandkronad kungsfågel är jag inte inblandad i, vet ej heller om någon annan i BåX är det.