microbirding.se

YX 2019

Inte en fjäder kommer undan!

Foto: Christer Henriksson

Döda sjöfåglar i Ystads småbåtshamn
Jonn Leffmann, Ystad - 2018-02-09 19:18

Ovanligt många döda sjöfåglar i småbåtshamnen, bara i år är det 6 ex, en Grågås idag, med förra årets är det 13 ex bara i småbåtshamnen, en Svarttärna i sep . . . jag tycker det är underligt, så har det inte varit andra år . . .

Nils Söderbom, Ystad - 2018-02-10 14:03

Man kan ju ha sina misstankar om miljögifter men varför skulle fåglarna lämna jordelivet just i hamnen? Något ex borde tas om hand och skickas till analys.