KriX+ 2019

Nu 12 % större med Bromölla kommun!

Foto: Christer Henriksson

Upptäckartävlingen 2018
Björn Svärd, Åhus - 2018-01-01 15:26

Notera att du måste äska om poäng för upptäckter senast en vecka efter upptäckt för att kunna kamma in poäng. Det är även så att bara de fem första fynden av varje poänggivande art ger poäng.

Poängen äskas här och det underlättar mycket om man anger datum för obsen och en kort beskrivning som kan underlätta vid bedömningen kring hur många fynd det handlar om. Glöm inte att arten ska läggas in i Svalan och på KriX-listan innan det kan bli tal om några poäng!

Här hittar du poängen för respektive art: http://microbirding.se/13rattpoang.php

De arter som ger en poäng syns inte i listan för vilka arter som ger poäng, utan redovisas här nedan: spovsnäppa (endast före 15/6), myrsnäppa (endast före 15/6), rödstrupig piplärka (endast för vårfynd), ringtrast, flodsångare, sillgrissla, tobisgrissla och ängshök.  (För att läsa om de fullständiga reglerna kring upptäckartävlingen m m går du upp under rullgardinen “Krix” ovan och klickar på “diverse” och slutligen “Regler Krix”.)

Följande förändringar har gjorts i poänglistan för 2018:

Ägretthäger sänks från 1p till 0p

Orre höjs från 0p till 2p

Tjäder höjs från 3p till 4p

Svartbent strandpipare sänks från 5p till 4p

Brandkronad kungsfågel sänks från 1p till 0p

Svarthuvad mås sänks från 4p till 3p

Alkekung höjs från 3p till 4p

Sparvuggla höjs från 1p till 2p

Större piplärka höjs från 3p till 4p

Vattenpiplärka sänks från 4p till 3p

Svarthakad buskskvätta sänks från 4p till 2p

För att det ska bli tydligt hur många fynd det varit för respektive art kommer detta löpande att redovisas i en tabell i denna tråd.

 

 

Art

Belönade fynd


Nilgås

1

Tretåig mås

4

Brun glada

4

Bändelkorsnäbb

2

Sparvuggla

1

Svarthakad buskskvätta

1

Pärluggla

1

Ringtrast

4

Småfläckig sumphöna

4

Spovsnäppa

1

Flodsångare

1

Svartnäbbad islom

1

Mindre flugsnappare

1

Ängshök

2

Blåhake

1

Sillgrissla

1

Fjällpipare

1
Skärsnäppa
1
Bredstjärtad labb
1

Björn Svärd, Åhus - 2018-01-04 15:53
Önskar och delar ut pinnar för dagens Nilgås i Östra Ljungby.
Bo Settergren, Kristianstad - 2018-01-05 16:07
Ja tack gärna ett par pinnar för den tretåiga!
Greger Flyckt, Kristianstad - 2018-01-06 15:39

Tar gärna ngn pinne för den bruna gladan idag.

Björn Svärd, Åhus - 2018-01-07 08:56
Fixat! Bra jobbat!
Magnus Ny, Bromölla - 2018-01-10 08:57

Tar gärna pinne för gårdagens bändelkorsnäbb.

Björn Svärd, Åhus - 2018-01-20 22:07
Bra jobbat, Magnus!
Anders Larsson, Hässleholm - 2018-01-21 16:28

Ger min bändelhane idag pinne?

Björn Svärd, Åhus - 2018-01-28 07:58
Hej, Anders! Jag har utgått från att det är samma individ som Magnus upptäckte och som Greger hade dagen innan. Dala/Sandafuret - är det inte samma lokal som avses, d v s lärkbeståndet på väg till Landön?
Anders Larsson, Hässleholm - 2018-01-28 16:16

OK Björn,kan ha varit samma individ.Äskningen återkallas.

Björn Svärd, Åhus - 2018-01-28 16:29
Bättre äska en gång för mycket än en gång för lite, Anders. ;-)
Greger Flyckt, Kristianstad - 2018-01-28 22:08

Tjenare!

Tänte att Krixrallylaget Flyckt & Ny skulle äska en pinne var för den spelande sparvugglan i lördags. /Greger

Björn Svärd, Åhus - 2018-02-07 21:53
Fixat!
Magnus Ny, Bromölla - 2018-02-19 09:09

Jag tar gärna bändelpinne för observationen på Ryssberget igår. / Magnus

Björn Svärd, Åhus - 2018-03-10 19:32
Klart,Magnus!
Jan Linder, Hammarslund, Kristianstad - 2018-03-15 16:47

Tar gärna ett par pinnar för dagens svarthakade buskskvätta i Friseboda. /Janne

Björn Svärd, Åhus - 2018-04-02 15:00
Klart!
Magnus Ny, Bromölla - 2018-04-02 19:23

Och jag tar gärna några pinnar för gårdagens svarthalsade dopping vid Landön. / Magnus

Hans Cronert, Österslövshus, N om Kristianstad - 2018-04-04 12:51

Och jag önskar pinne för pärluggla vid Sjövägens början, Bäen, 2 april.

Björn Svärd, Åhus - 2018-04-10 18:41
Hasse har fått poäng för pärlugglan. Jag önskar och delar ut poäng till mig själv för ringtrasten vid Sånnarna. Vad gäller den svarthalsade doppingen så ser jag att det ska skrivas rapport först. Säg bara till när den är godkänd, Magnus, så kommer poängen!
Thomas Lindblad, Olseröd - 2018-04-12 14:39

Jag vill gärna ha en pinne för dagens ringtrastar i Olseröd.

Magnus Ny, Bromölla - 2018-04-14 12:24

Vet inte om dagens härfågel i Tosteberga genererar poäng åt mig, men om så är fallet, så tar jag gärna emot dem.

Björn Svärd, Åhus - 2018-04-19 23:10
Ringtrastpinne till Thomas fixad. Vad gäller härfågeln har jag dålig koll. Var det du som hittade den från början, Magnus, eller söktes den upp efter Krix-larmet?
Magnus Ny, Bromölla - 2018-05-02 16:33

Härfågeln upptäcktes av Johan Gustafssson, Lund och rapporterades på Artportalen den 14 april klockan 10.20. Lokalangivelse: "gräsmatta i Tosteberga by". Nisse undrade via Krix-larm klockan 10.54 om någon kunde kolla. Klockan 11.15 positionsbestämde och Krix-larmade jag fågeln.

Hans Cronert, Österslövshus, N om Kristianstad - 2018-05-06 20:29

Hej, hittade småfläckig sumphöna på Håslöv igår kväll. Först nära vägen söderut från parkeringen, sedan närmare plattformen. Tyckte jag hörde dem samtidigt eller nära inpå varandra, men de var inte riktigt i gång, så det hördes huitt omösom här, ömsom där. Hur som, upptäckten borde väl genererara någon pinne. 

Hans Cronert, Österslövshus, N om Kristianstad - 2018-05-12 22:25

Hittade ytterligare en småfläckig symphöna i går kväll på Viby äng. Genererar den poäng månne?

Magnus Ny, Bromölla - 2018-05-15 12:23

Om det delas ut pinne för spovsnäppan i Äspet (12/5) så tar jag gärna emot.

Magnus Ny, Bromölla - 2018-05-17 06:53

Finns det pinnar kvar för småfläckig sumphöna, så tar jag gärna emot för gårdagens (15/5) i Allarp.

Magnus Ny, Bromölla - 2018-05-17 06:55

Förlåt ... rätt datum för småfläckiga sumphönan i Allarp ska vara 16/5.

Hans Cronert, Österslövshus, N om Kristianstad - 2018-05-18 21:33

Finns småfläck-pinnar önskas för fågeln i Pulken idag.

Björn Svärd, Åhus - 2018-05-20 07:16
Härfågeln genererar tyvärr inga pinnar, men poäng utdelad för spovsnäppa och småfläckig sump till Magnus. Småfläckig sump x 3 till Hasse. Snyggt jobbat!
Magnus Ny, Bromölla - 2018-05-27 21:45

Om flodsångaren genererar någon pinne - och om det fortfarande finns pinnar kvar - så tar jag gärna emot en sådan för fågeln vid Håslövs ängar den 23/5.

Johan Niss, Kivik - 2018-06-14 22:03

Om svartnäbbad ger något så kan jag stolt be om att få någon pinne för den som sågs igår (första pinnen i KriX upptäckartävling! :)).

Björn Svärd, Åhus - 2018-06-17 07:39
Pinnar utdelade. Bra jobbat!!!
Hans Cronert, Österslövshus, N om Kristianstad - 2018-08-16 15:57

Önskar mig någon poäng för ängshöken jag fick se idag. Har för mig den är poänggivare i år.

Jan Linder, Hammarslund, Kristianstad - 2018-08-19 15:19

Tar gärna pinnar för dagens mindre flugsnappare.

Björn Svärd, Åhus - 2018-08-20 22:04
Poäng till Hasse och Janne utdelade! Snyggt jobbat!
Björn Svärd, Åhus - 2018-08-29 08:11

Önskar och delar ut pinne för dagens ängshök.

Hans Cronert, Österslövshus, N om Kristianstad - 2018-08-31 21:47

Såg två rödspovar idag vid stranden av Oppmannasjön i höjd med Kälkestad, varav den ena i mina ögon bör vara typisk ung islandica. Nu har ju inte raser, hur ovanliga de än är, renderat upptäckarpoäng, men övningsledningen ska kanske överväga att föra in den möjligheten. Raser eller raser med osäker artstatus som skulle platsa här är ju sibiriska gransångaren, den östliga vackra rasen av svart rödstjärt och maura-rasen av svarthakad buskskvätta, alla med östligt ursprung. 

Magnus Ny, Bromölla - 2018-09-02 11:42

Tar gärna pinnar för dagens lappsparv och brunglada.

Hans Cronert, Österslövshus, N om Kristianstad - 2018-09-02 19:37

Önskar pinne för dagens brunglada nummer 2.

Jan Linder, Hammarslund, Kristianstad - 2018-09-03 20:53

Tar gärna poäng för dagens sillgrissla

Hans Cronert, Österslövshus, N om Kristianstad - 2018-09-04 16:57

Önskar pinne för dagens bruna glada vid Köpinge ängar

Magnus Ny, Bromölla - 2018-09-05 21:05

Tar gärna pinne för den ena av blåhakarna igår.

Magnus Ny, Bromölla - 2018-09-06 13:15

Hasse och jag äskar pinnar för dagens fjällpipare vid Landön. Vi delar lika på dem.

Jan Linder, Hammarslund, Kristianstad - 2018-09-19 18:31

En liten fundering från min sida. Reglerna för vad som ger poäng i upptäckartävlingen är ju solklara, men öveningsledningen har, och har utnyttjat, att man kan ge poäng för speciella insatser därutöver. Tycker helt klart att Hasse ska ha en eller annan bonuspoäng för lappugglan.

Björn Svärd, Åhus - 2018-09-22 07:26
En bonuspinne för rödspovarna till Hasse. Snyggt! Även övriga poäng utdelade.
Magnus Ny, Bromölla - 2018-10-08 19:45

Om det utdelas poäng för skärsnäppa, så tar jag tacksamt emot för dagens obs i Äspet.

Thomas Lindblad, Olseröd - 2018-10-15 18:41

Jag tar gärna poäng för ringtrasten i Olseröd 15/10.

Thomas Lindblad, Olseröd - 2018-10-17 18:14

Lite kvistigt - i måndags såg jag en och idag 17/10 två ringtrastar i min trädgård. Om dagens fynd kan räknas som ett nytt fynd (två ex i st f ett ex) så bör jag kanske äska poäng en gång till? 

Hans Cronert, Österslövshus, N om Kristianstad - 2018-10-20 13:05

Önskar poäng för blåstjärten i Vbh-furet idag.

Jan Linder, Hammarslund, Kristianstad - 2018-10-29 14:06

Tar gärna poäng för bredstjärtade labben idag. 

Jan Linder, Hammarslund, Kristianstad - 2018-10-30 16:47

Tar gärna poäng för dagens 2 tretåiga måsar

Jan Linder, Hammarslund, Kristianstad - 2018-11-06 18:12

Tar gärna poäng för dagens tretåiga mås om det finns pinnar kvar.

Björn Svärd, Åhus - 2018-11-11 20:28
Alla pinnar ska nu vara på plats, förutom för Hasses fina blåstjärt. Uppdatera gärna här när den är godkänd, Hasse, så trillar pinnarna in!
Greger Flyckt, Kristianstad - 2018-12-01 12:56

Tar gärna några pinnar för gårdagens vittrut i Äspet. /Greger

Lasse Sunnerstig, Gaddaröd - 2018-12-02 12:00

RRk vill ha en rapport på vittruten. Jag antar att du fixar det Greger eftersom du upptäckte den och även tog foton.