microbirding.se

KnaX 2019

- Karlskrona kommun med Förkärla distrikt

Foto: Christer Henriksson

CHECKLISTAN...
Jonas Persson, Hasslö - 2018-01-01 00:36

Här i denna tråd kommer förändringar i KnaX checklista att meddelas under året som går. För tillfället är listan 375 arter lång, vilket gör Karlskrona kommun till den tredje mest fyndrika kommunen i Sverige när det gäller fågelarter. Endast i Mörbylånga och Gotlands kommun har det observerats fler fågelarter än i Karlskrona.

Jag önskar alla KnaXare lycka till med skådandet här under 2018!

 

// Jonas

Jonas Persson, Hasslö - 2018-02-16 18:45

KnaX/Karlskrona kommun har förärats med en helt ny art - nämligen sibirisk lundsångare (som splittats från lundsångare). Därmed är nu listan 376 arter lång. Checklistan här på KnaX microbirding kommer att uppdateras så snart sibirisk lundsångare finns med som valbar art!

Jonas Persson, Hasslö - 2018-05-13 14:33

Den 23/4 hade Mårten Müller en hedpiplärka på Saltstensudden; Utlängan. Fyndet finns rapporterat på artportalen, men ännu är ingen rapport skriven (vilket jag dock förmodar kommer göras så småningom). Skulle fyndet bli godkänt innebär det här att även hedpiplärka i så fall kan läggas till på KnaX checklista; nr 377.

Ett litet förtydligande angående KnaX checklista kan också göras här och nu. År 2016 plockade vi in Förkärla distrikt som tillhör Ronneby kommun i KnaX som ett extra område att skåda i. Skulle det mot förmodan hittas en art där som inte tidigare har observerats i KnaX/Karlskrona kommun kommer jag INTE att uppdatera KnaX checklista med den arten. Endast fynd som görs inom Karlskrona kommuns gränser får alltså finnas med i KnaX checklista!