KäX 2018

Kävlinge anamma!

Foto: Christer Henriksson

Augusti
Arne Holgersson, Lund - 2017-08-07 19:17
Coolt med tofsmes i Järavallen Peder. En obs så här års borde ju vara en mycket stark indikation på häckning!
Bo-Göran Bengtsson, Kävlinge - 2017-08-09 14:12

Bestämningen av rödspoven i måndags var naturligtvis inte så dåligt underbyggd som att vi endast konstaterade långa ben och lång rak näbb.

Fågeln i vinterdräkt sågs på ett avstånd av 50-60m där den gick och provianterade. Den höll sig på rätt sida av reveln så

att vi kunde se hela fågeln under ca 30 min. I gruppen diskuterade vi då förutsättningarna för att det skulle vara just en

rödspov. Alla väntade på att den skulle lyfta på vingarna, men tji. Vi kunde se den jämngrå ryggen som var något mörktonad i

vingens underkant, (se Lars Jonssons Fåglar i Europa sid. 237). Den vita fläcken av ögonbrynet stämde och ljuset var så bra

att vi kunde se att näbben fortfarande var mer orange än skär. Dessutom intog den en hållning när den pausade i sitt 

födosök som beskrivs i Vår Fågelvärld nr 2 2017 sid. 52. På en revel i närheten gick en flock myrspovar och vi 

kunde göra jämförelser med dessa. 

Sen önskar jag att jag vore bättre på att skriva på mobilen som hela tiden ändrade rödspov till "ridsport" per automatik. 

Arne Holgersson, Lund - 2017-08-10 14:52

Ridsport hade varit lite udde, nästan så att man hade dragit på den Cool. Bedömde du fågeln som adult el juvenil?

Jonas Nilsson, Kävlinge - 2017-08-11 17:55

Hur är det med kattugglor, Magnus? Hörs det något vid Furulund nu? Saknar den i de flesta av höstens månader.

Anders Björkman, Malmö - 2017-08-12 08:58
Som info: om man låter som en kattuggla kommer dom men dom låter vanligtvis inget så här års, är nog ungfåglar eller honor som kommer. Låt på kändlokal precis då det är mörkt, kom då jag prova det på Almåsa för typ 20 år sedan (är beredd på bannor).
Magnus Svensson, Furulund - 2017-08-12 16:06

Den stationära som ropade hela våren vid kronov. hördes sporadiskt in i juni. Jag vet att det var två ex vid flera tillfällen. Har efter det hört vid få tillfällen läten som skulle kunna va tiggläte men ej helt säker, endast sporadiskt.

Hornuggla har uteblivit helt i år men de finns säkert ute i stävieskogen någonstans.

Jonas Nilsson, Kävlinge - 2017-08-13 07:54

Tack Magnus, ja då får man åka dit och lyssna nån natt.