SöX 2018

Häjla Listalannet ä fult au fular, kaa!

Foto: Christer Henriksson

Häckningar 2017
Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2017-06-30 08:57

Rara samt rödlistade häckare i kommunen:

Svarthuvad mås

 • Falkaholmen: 1 kull
 • Norrören: 2 kullar 

Skrattmås

 • 2500 par Falkaholmen
 • 2000 par Norrören

Hussvala

 • Nogersund 43 bon (2016: 39, 2015: 33)

Gulärla

 • Vesan 8 säkra, 1 trolig (Lussabacksvägen 3, Jockarp 4, V Ekengårdsdammen 1)
 • Ådala 1 säker
 • Istaby NV 2 troliga 
 • Fäholmen 3 troliga
 • Siretorp 1 säker
 • Björkenabben 1 möjlig

Storspov 

 • 1 ex på åker Istaby 6.5
 • 1 spel Djupekås 9.6
Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2017-07-11 09:11

Gulärla (fortsättning)

 • Stiby 2 säkra
 • V Lörby 1 säker
 • Norremark 1 säker
 • Pukavik 1 säker

Backsvala

 • Ekliden 35 par 
 • Hålabäck: endast 15 bohål, 40 backsvalor. Exploatering av häckningsbranten pågår. 180 bohål 2016.
 • Hörby 15:20 (Mjällby V) 10 par 
 • Nogersunds hamn 8 par 
 • Sölve grus 60 bohål
Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2017-12-07 16:10

PÖ & Patrik Olofsson har skickat en trevlig inventeringsrapport till Länsstyrelsen angående 
häckning av kentska tärnan i SöX och aktiviteter på Falkaholmen. I år fann de hela 210 bon
av kenta på Norrören och 190 på Falkaholmen, så i år finns Sveriges största koloni i Norje!
Ifjol hyste den lilla Falkaholmen hela 300 bon (och 3000 par skrattmås), vilket förmodligen
var den största kolonin någonsin  i Sverige.

Färgmärkta svarthuvade måsar

En av de adulta svarthuvena som häckade på Norrören 2016 var färgmärkt och den visade sig vara
ringmärkt i Stade, Tyskland 2012. Ytterligare en färgmärkt individ häckade 2017 på Norrören. Denna
var ringmärkt som bounge i Haderslev mosse på Jyllland 2014.
En av de färgmärkta ungarna på Falkaholmen 2016 har avlästs i Bretagne sommaren 2017 och en
som märktes på Norrören 2016 återfanns i Cambridge nov 2016.

Röjning & minkmarodörer
Hösten 2016 och våren 2017 röjdes alla buskar och träd på Falkaholmen för att gynna måsar
och tärnor samt göra ön mindre attraktiv för minkar. Tyvärr har minkar härjat på Falkaholmen 
både 2016 och 2017, så ifjol sattes minkfällor ut på ön. Aug-16 till mar-17 togs sju minkar och
sep-17 till nov-17 tre minkar. Predationen av mås- och tärnungar var omfattande 2016. Oklart
hur stor skadan var i år. Det finns förmodligen gott om mink i området, så denna fångst måste
fortsätta.

All heder åt Patric & Patrik för dessa insatserna.