SvaX 2018

Ett strå vassare!

Foto: Christer Henriksson

Gråhakemysteriet!?
Johan Gustafsson, Lund - 2017-06-17 17:28

Idag var jag i Bokholmen - inga gråhakedoppingar alls! Senast jag var där den 5/6 såg jag bara ett par. Tidigare i maj uppskattade jag det till 8 häckande par varav fem var helt säkra (parningsbeteende, bobyggnad, ruvande..)

Var har all tagit vägen?

 

Den 11/6 var där minst 28 gråhakedoppingar i Bulls måse. Av dessa låg 20 st ganska samlade på den stora vattenytan utanför tornet. Resten uppehölls ig i de vikar och vrår där de synts mest tidigare i vår och sommar, ett par längst i nott tex som man absolut inte ser från tornet.

Har Bokholmens gråhakar avbrutit häckningen kollektivt och lämnat sjön? Är det dessa som slagit sig ner i Bulls måse?

I övrigt är de svarthalsade kvar - jag tror på två häckande par, kanske tre? Smådoppingarna är kvar liksom alla knipor och viggar. En kniphona har lyckats få ner 5 ungar till sjön! Varför har just gråhakarna misslyckats. Det kan väl inte vara så att de lekar kurragömma med mig?

Bra om fler kollar antalet på de båda lokalerna!

För övrigt satt det en hornuggla på ön i Bokholmen idag!

Mattias Olsson, Landskrona - 2017-06-17 21:38

Jag var också till Bulls måse den 11:e men fick iofs bara ihop 19 gråhakar. Kollade dock bara från tornet och kan absolut ha missat ngn där. Blev också förvånad över att inga tendenser till häckning syntes. Alla låg mer eller mindre samlade mitt i pölen. Vad har hänt?

Hur går det för gråhakarna i Ask våtmark, Svenstorp och Trolleholmssjön?

Lars-Olof Nilsson, Eslöv - 2017-06-18 19:41

Hej

Jag har noterat samma sak i Abullahagen i Eslöv. De har fått ut ungar alla år jag kan minnas, men i år har de inte fått

 

Anders Ahlberg, Tågarp, Svalövs kommun - 2017-06-21 21:51

Gråhakevariationen och häckandet i skånska dammar verkar hängasamman med ekologin och främst då fiskbeståndens sammansättning, se 

https://www.youtube.com/watch?v=QXecEQYTPjo

www.kvismaren.org/.../FiK%201993_Projekt%20gråhakedopping%2079_20-22.pdf

 

Karl-Erik Karlsson, Svalöv - 2017-07-01 09:48

I Ask våtmark såg jag 28/6 1 ad gråhakedopping med 3 ungar.

Johan Gustafsson, Lund - 2017-07-21 18:43

I onsdags (19/7) besökte jag Bulls måse. Antalet gråhakedoppingar var nu normalt igen med 6 vuxna och två stora ungar. Jag kollade bara från tornet så jag vet inte vad som fanns i norra delen. Åtminstone kul att det blev ett par ungar i år.

Anders Ahlberg, Tågarp, Svalövs kommun - 2017-07-25 11:07

Där är en välmående unge även i Ättehögsdammen Tågarp, och 3-4 adulta.