SiX 2019

Six, Drag o Rock'n'roll...

Foto: Christer Henriksson

Fiskare vid Revet
Kjell Södervall, Borrby - 2017-04-18 00:01

I lördags var det nya fiskare på plats, verkar sprida sig.

Dom avvek snällt när jag informerade om restiktionerna där.

Tyckte själva att det skulle vara bra om information om vad som gäller fanns.

Kan det vara något för lämpligt ansvarig i kommunen.

Bengt Bengtsson, Simrishamn - 2017-04-21 16:33

Det låter rimligt! Varför inte i så fall kontakta kommunen i detta ärende?

Kjell Södervall, Borrby - 2017-04-21 23:04

Är kontaktade!

Bengt Bengtsson, Simrishamn - 2017-04-26 21:12

Hamnade så klart i mitt knä! Vi får se...

Kjell Södervall, Borrby - 2017-04-26 22:41

Valet var inte mitt utan den tjänsteman som tog emot ärendet.

Hoppas att det inte tar för mycket tid från väsentligheterna.Surprised

Kjell Södervall, Borrby - 2017-04-29 23:22

Nya fiskare idag lördag,Frown

Kjell Södervall, Borrby - 2017-05-01 00:13

Även idag söndag, kan vara läge att göra något från kommunen.

Bengt Andersson, Simrishamn - 2018-03-11 15:01

Har försökt hitta en tråd här på tjafset med grafiska bilder som förklarade varför fiskare ej får fiska på Revet men hittar den ej. Såg idag en ivrig fiskare klafsa omkring längs Tomarps åns utlopp och han tittade lite nervöst på mig. Eftersom jag inte i huvudet hade argument var förbudet gällde så sa jag inte till honom. Men förbudet borde väl inte bara gälla Revet utan även ån? Och det var väl för att det är föryngringsplats som man inte får fiska där?

Men så länge det inte finns en skylt så förstår jag att fiske fortsätter där.

Så hur går det med skylten Bengt ?

Lars Edman,  - 2018-03-11 18:47
Sök på fredningsområde för fisk i Tommarpsån! Finns hos Lst.
Lars Edman,  - 2018-03-11 19:18
Området har fiskeförbud fram till sista april!