microbirding.se

vad stort sker, sker smått....

Foto: Christer Henriksson

Förra året samlade vi ihop 325 arter totalt. Fram till 2018-05-26 hade vi fått ihop 283 arter. I år har vi hittills fått ihop 282 arter.

Skillnaderna mellan årslistor till dagens datum föregående samt innevarande år redovisas nedan. Om en art är markerad med grönt betyder det att den inte sågs föregående år

Art 2018 2019
Svartand 21/1
Vitögd dykand 1/1
Ringand 9/1
Klykstj. stormsv.
Grålira
Bronsibis 8/4
Kejsarörn
Tjockfot 20/5
Svartb. strandpip.
Bredn. simsn.
Större gulbena 6/1
Orientvadarsvala 20/5
Vittrut
Vitvingad trut 23/1
Medelhavstrut 2/5
Fjällabb 10/5
Alkekung
Turturduva
St. turturduva
Lappuggla
Hökuggla
Tajgasångare 20/5
Bergstajgasångare 7/2
Vassångare
Rosenstare 10/5
Alpjärnsparv
Citronärla
Bändelkorsnäbb 1/1