microbirding.se

vad stort sker, sker smått....

Foto: Christer Henriksson

Förra året samlade vi ihop 323 arter totalt. Fram till 2018-07-23 hade vi fått ihop 292 arter. I år har vi hittills fått ihop 297 arter.

Skillnaderna mellan årslistor till dagens datum föregående samt innevarande år redovisas nedan. Om en art är markerad med grönt betyder det att den inte sågs föregående år

Art 2018 2019
Blåv. årta
Svartand 21/1
Ringand 9/1
Klykstj. stormsv.
Grålira
Mindre lira
Bronsibis 8/4
M. skrikörn
Kejsarörn
Tjockfot 20/5
Sib. tundrapipare
Ökenpipare 13/7
Bredn. simsn.
Större gulbena 6/1
Orientvadarsvala 20/5
Vittrut
Vitvingad trut 23/1
Medelhavstrut
Sandtärna 15/6
Skäggtärna 31/5
Fjällabb 10/5
Alkekung
Turturduva
St. turturduva
Hökuggla
Svartp. törnsk. 6/7
Rödh. törnsk.
Tofslärka
Tajgasångare 20/5
Bergstajgasångare 7/2
Busksångare
Saxaulsångare
Eksångare 1/6
Vassångare
Alpjärnsparv
Citronärla
Ökentrumpetare
Bändelkorsnäbb 1/1